רש"י על תהלים י יג

רש"י על תהלים • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"על מה נאץ רשע" - להקב"ה לפי שאמר בלבו לא תדרוש