רש"י על תהלים י ז

רש"י על תהלים • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"ותוך" - ל' מחשבה רעה הלנה בתוכו תמיד