רש"י על תהלים י יד

"ראתה" - מה שהוא עושה ואתה מחריש

"כי אתה" - כן דרכך שתביט עמל וכעס

"לתת בידך" - בכחך אתה נותן יד לרשעים להצליח ברשעם

"עליך יעזוב חלכה" - ישראל עמך שהם חילך הם עוזבים עליך את המשא שתעשה דין ברשעים ומנחם פתר יעזוב ל' עזרה כמו (שמות כג) עזוב תעזוב עמו ומנחם פתר חלכה ל' דל וחלך וכ' יסוד בתיבה

"יתום אתה היית עוזר" - בימים ראשונים