רש"י על יהושע ז יד

רש"י על יהושע • פרק ז >>
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"לבתים" - יש במשפחה אחת הרבה בתי אבות

"לגברים" - לראשי גולגולת כל אנשי הבית יבאו לגורל