רש"י על יהושע ז ה

רש"י על יהושע • פרק ז
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"עד השברים" - עד דתברונון