רש"י על יהושע ז כה

<< רש"י על יהושע • פרק ז
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"וירגמו אותו אבן" - שחלל את השבת

"וישרפו אותם" - האהל והמטלטלין

"ויסקלו אותם" - השור והבהמה