רש"י על יהושע ז כ

<< רש"י על יהושע • פרק ז >>
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"ויען עכן" - ראה בני יהודה נאספים למלחמה אמר מוטב שאמות אני לבדי ואל יהרגו כמה אלפים מישראל

"וכזאת וכזאת עשיתי" - גם בחרמים אחרים בימי משה שנאמר (במדבר כא ב) והחרמתי את עריהם