רש"י על יהושע ז ב

רש"י על יהושע • פרק ז
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"עם בית און" - אצל בית און

"מקדם לבית אל" - ממזרח לבית אל