רש"י על יהושע ז י

<< רש"י על יהושע • פרק ז
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"קום לך" - קם לך כתיב עמד לך מה שהתפללת לפני והזכרת דבר אחר עמדת לך במחנה ולא יצאת עמהם ואני אמרתי (במדבר כז יז) אשר יוציאם ואשר יביאם כי אתה תביא את בני ישראל ואנכי אהיה עמך (דברים ג כח) כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם אם תלך אתה לפניהם יצליחו ואם לאו לא יצליחו דבר אחר קום לך בשבילך זאת להם לא אמרתי לך להקדיש שלל העיר