רש"י על יהושע ז כב

<< רש"י על יהושע • פרק ז >>
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"וירצו האהלה" - שלא יקדימו שבט יהודה ויטלוה משם להכחיש את הגורל