רש"י על יהושע ז ז

רש"י על יהושע • פרק ז
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"ולו הואלנו" - הלואי נמלכנו לשבת בעבר הירדן מזרחה בארץ סיחון ועוג שנכבשה כבר