רש"י על יהושע ז כג

<< רש"י על יהושע • פרק ז >>
ב • ה • ז • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"ויצקם" - ואתיכונון ורבותינו אמרו (סנהדרין מד א) בא וחבטן לפני המקום אמר לפניו רבונו של עולם על אלו יפלו רובן של סנהדרין