פרשת דרכים

ספר
פרשת דרכים
להרב הגאון הגדול המפורסם בשערים המצויינים בהלכה התנא האלהי מוהר״ר יהודה רוזאניס זצללה״ה בעל ספר משנה למלך על הרמב"ם
נוסח שער מהדורת וורשא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.