מצודות על שמואל א כ לא

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"ועתה שלח" - הואיל ואתה נתת לו רשות ללכת עליך להשיבו כי הוא בן מות ואמיתנו

"כי כל הימים" - רצה לומר כי אם לא בחרת בו שימלוך הוא לא היית מצילו מידי כי כל ימי חייו לא תתקיים לא אתה ולא המלכות

מצודת ציון

"תכון" - מלשון הכנה וקיום

"בן מות" - איש מות