מצודות על שמואל א כ כב

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"כי שלחך ה'" - רצה לומר ההליכה תהיה לך לטובה ומה' היא

"לך" - אז לך לדרכך וברח לך

"ממך והלאה" - להלן ממקום עמדך כי כשירצה לעשות זה הסימן יזרוק שוב חץ להיות רחוק מהראשון וכאשר עשה באמת

מצודת ציון

"לעלם" - לנער כמו (לעיל יז נו) בן מי זה העלם