מצודות על שמואל א כ ב

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"ומדוע יסתיר" - אם דרכו לגלות לפני מצפון לבו מדוע יסתיר הדבר הזה אם כן בודאי אין זאת אמת

"חלילה" - חולין הוא לאבי לעבור על השבועה אשר נשבע לבל ימיתך וחשב יהונתן שכל מה שעשה אביו לא היתה מדעת שלימה כי אם מרוח רעה הבאה אליו