מצודות על שמואל א כ כא

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"קחנו" - אז אתה קח החץ ובוא

"חי ה'" - נשבע לו שבאם יאמר כזאת בודאי שלום לו ואין דבר רע ועם כל זה לא רצה לקרות לו שלא יודע שבעצתו נסתר

"אם אמור אומר" - רצה לומר הסימן הזה יהיה בידך אם אומר לנער הנה החצים ממך והנה רצה לומר קרובים אלי ממך ועברת מהם ולהלאה כי כשירצה לעשות זה הסימן יזרוק שוב חץ להיות קרוב אליו מן הנער

"והנה אשלח" - לאחר זה אשלח הנער אשר עמד למצוא החצים

מצודת ציון

"והנה" - להצד הזה