מצודות על שמואל א כ יח

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"ויאמר לו יהונתן" - עתה חזר להשיב כל מה ששאלו דוד מי יגיד לו ואמר לו מחר ראש חדש ותהיה נזכר כאשר יחסר מקום מושבך מאין יושב בה ורצה לומר על ידי שמחר ראש חדש תהיה בודאי נזכר אם למחר אם למחרתו וכמו שכתוב למעלה

מצודת ציון

"ונפקדת" - ענין זכרון

"יפקד" - ענינו חסרון כמו (במדבר לא מט)ולא נפקד ממנו איש