מצודות על שמואל א כ ו

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"אם פקוד" - אם יזכור בי לשאול עלי אז תשיב לומר שנשאל ממני ללכת לעירו על הזבח הקבוע לבני משפחתו בכל שנה (וחשב כי בזולת ראש חדש לא ישאל עליו כי אין הדבר קבע לבוא בכל יום ואף בראש חדש לבד לא ישאל בחשבו שמקרה היא וכאשר היה באמת שחדל לשאול בראש חדש אולם כשלא יבוא בראש חודש וגם ביום שלאחריו אז קרוב הדבר שישאל עליו)

מצודת ציון

"פקוד" - ענין זכרון והשגחה כמו (בראשית כא א) וה' פקד את שרה

"נשאול" - מלשון שאלה ובקשה

"לרוץ" - לילך במרוצה ומהר

"הימים" - השנה כמו (ויקרא כה כט)ימים תהיה גאולתו