מצודות על שמואל א כ לה

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"למועד דוד" - אל המקום המיועד אשר דוד נועד להסתר בה

"ויהי בבוקר" - ביום השלישי מהחדש ולא ביום השני כאשר קבעו כי חשב פן ירגיש מי בדבר ולזה הלך בבוקר שאז הדרך לעשות טיול ולירות בחצים ובעל כרחו ישב שם דוד עד בואו

מצודת ציון

"למועד" - מקום המיועד וקבוע וכאשר יאמר על זמן קבוע כמו כן יאמר על מקום קבוע וכן (איוב ל כג)ובית מועד לכל חי