מצודות על שמואל א כ ט

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"כי אם ידוע אדע וגו'" - רצה לומר לא נמצא בך עון שבעבורה אעלים ממך דברי אבי

"חלילה לך" - חולין הוא לך מלהיות נמצא בך עון שבעבורו יופר הברית