מצודות על שמואל א כ כט

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"על כן לא בא" - כי נתתי לו רשות ללכת והלך לו

"ואראה את אחי" - בשמחת הזבח

"אמלטה נא" - מעבודת המלך

"והוא צוה לי" - לבוא על הזבח וחוזר ומפרש מי היה המצוה ואמר אחי אליאב הבכור הוא היה המצוה

"שלחני" - תן לי רשות ללכת

"זבח משפחה" - אותו היום היו בני משפחתו זובחים בעירו זבחי שלמים

מצודת ציון

"אמלטה" - ענין הצלה והשמטה מדבר מה