מצודות על שמואל א כ יב

<< מצודות על שמואל א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


מצודת דוד

"והנה טוב" - כשתהיה ההודעה טובה

"ולא אז וגו'" - וכי לא אז אשלח אליך לבשרך טובה בתמיה

"כעת מחר" - כעת הזאת ביום מחר השלישית הוא יום שאחר ראש חדש

"ה' אלהי ישראל" - רצה לומר הריני נשבע בה' וגו'

מצודת ציון

"אחקור" - מלשון חקירה ודרישה