מ"ג שמואל א כ יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהונתן אל דוד יהוה אלהי ישראל כי אחקר את אבי כעת מחר השלשית והנה טוב אל דוד ולא אז אשלח אליך וגליתי את אזנך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יְהוֹנָתָן אֶל דָּוִד יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כִּי אֶחְקֹר אֶת אָבִי כָּעֵת מָחָר הַשְּׁלִשִׁית וְהִנֵּה טוֹב אֶל דָּוִד וְלֹא אָז אֶשְׁלַח אֵלֶיךָ וְגָלִיתִי אֶת אָזְנֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר יְהוֹנָתָ֜ן אֶל־דָּוִ֗ד יְהֹוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ כִּֽי־אֶחְקֹ֣ר אֶת־אָבִ֗י כָּעֵ֤ת ׀ מָחָר֙ הַשְּׁלִשִׁ֔ית וְהִנֵּה־ט֖וֹב אֶל־דָּוִ֑ד וְלֹא־אָז֙ אֶשְׁלַ֣ח אֵלֶ֔יךָ וְגָלִ֖יתִי אֶת־אׇזְנֶֽךָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר יְהוֹנָתָן לְדָוִד יְיָ אֱלָהָא דְיִשְׂרָאֵל אֲרֵי אֶבְדוֹק יַת אַבָּא בְּעִדָנָא הָדֵין מְחַר אוֹ בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה וְהָא פִתְגָמַיָא תַקְנִין מִתְאַמְרִין עַל דָוִד וְלָא מִכְּעַן אֶשְׁלַח לְוָתָךְ וַאֲחַוֵי לָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' אלהי ישראל" - לשון שבועה

"השלשית" - בימי מחר זהו יום שלישי כשעה של עכשיו כי מחר חדש ושמא לא יתמה מחר אבי אבל יתמה ביום השלישי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (יב - יג) מדוע בצד הא' אמר כי אז אשלח, ובצד הב' אמר וגליתי את אזנך, בעצמי? מה הלשון כי ייטב אל אבי את הרעה עליך?:

"ה' אלהי ישראל". נשבע לו בה': "כי אחקר את אבי כעת מחר השלשית". ר"ל כי ביום הראשון לא אחקור ואמתין אולי יפקדך אבי, ואם לא ישאל עליך יום מחר השלישית כעת הזאת שאנחנו בה' אז אחקר אני, ואתחיל בדברים עמו: "והנה טוב". פי' אם יהיה המענה טוב: "אז אשלח". (ע"י שליח, מאחר שאין חשש שיתגלה הדבר). וכן "אז אשלח" ר"ל

תיכף אז בלי איחור:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והנה טוב" - כשתהיה ההודעה טובה

"ולא אז וגו'" - וכי לא אז אשלח אליך לבשרך טובה בתמיה

"כעת מחר" - כעת הזאת ביום מחר השלישית הוא יום שאחר ראש חדש

"ה' אלהי ישראל" - רצה לומר הריני נשבע בה' וגו'

מצודת ציון

"אחקור" - מלשון חקירה ודרישה