מצודות על ירמיהו יד כב

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"הלא אתה וגו'" - מוריד את הגשם ולכן נקוה לך לבדך שאתה תורידו

"את כל אלה" - הם מערכות השמים וא"כ אל כל אשר תחפוץ תטם ולא ימרו את פיך

"מגשימים" - מורידים גשמים

"ואם השמים" - וכי מערכות השמים נותנים רביבים מעצמם מבלי גזירות מקום

"היש" - כאומר אל מי נזעק בעבור הגשם וכי יש מי בהבלי העכו"ם הם אלילים

מצודת ציון

"בהבלי" - מלשון הבל והם הפסילים

"מגשימים" - מלשון גשם

"רביבים" - כן נקרא הגשם הדק כמו וכרביבים עלי עשב (שם)

"ונקוה" - מלשון תקוה