מצודות על ירמיהו יד יב

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"כי בחרב" - אלא אכלה אותם בחרב וגו'

"כי יצומו" - אף כי עצמם יצומו לא ישמע אל תפלתם אשר יתפללו ביום הצום ואף אם יעלו עולה ומנחה אינני מרוצה להם כל עוד שאוחזים במעשיהם

מצודת ציון

"יצומו" - ענין תענית

"רנתם" - ענין תפלה