מצודות על ירמיהו יד יז

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"בתולת בת עמי" - קראה בתולה כי עוד לא כבשה שום מלך כבתולה שלא באה ברשות הבעל

"נחלה מאד" - כאובה ביותר

"כי שבר" - רואה אני בנבואה כי שבר גדול וגו'

"הדבר הזה" - והוא הן תרדנה עיני דמעה מבלי הפסק

מצודת ציון

"תדמינה" - ענין שתיקה והפסק כמו אל דמי לכם (ישעיהו סב)

"בת עמי" - עדת עמי

"נחלה" - מלשון חולי