מצודות על ירמיהו יד י

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"לא רצם" - אינו מרוצה להם והנה עתה יזכור את עוונם וישלם הגמול

"לעם הזה" - על העם הזה

"כן אהבו לנוע" - כמו שהם נעים עתה מפני הרעב לבקש מאכל בארצות אחרות כן אהבו מאז להיות נעים ולא חשכו רגליהם מללכת פעם למצרים פעם לאשור לבקש מהם עזרה וכאומר לכן ינועו גם עתה

מצודת ציון

"לנוע" - מלשון נע ונד

"חשכו" - ענין מניעה כמו ולא חשכת (בראשית כב)

"רצם" - מלשון רצוי

"ויפקד" - ענין זכרון