מצודות על ירמיהו יד יג

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"שלום אמת" - שלום מתמיד ומתקיים

"במקום הזה" - כי לא תגלו ממנה

"ואומר אהה" - אמרתי אוי לי מדוע יכלו הלא אין להם אשם כי הנה נביאי השקר מטעים אותם ואומרים להם לא תראו חרב וגו' ולזה חושבים שמעשיהם מרוצים לה' ומהראוי להביא העונש על הנביאים ההם לבד

מצודת ציון

"אהה" - ענינו כמו אוי