מצודות על ירמיהו יד ב

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"וצוחת ירושלים" - עם כי היא שרתי במדינות נחסר לחמה ומימה וצעקת אנשיה עלתה למעלה

"ושעריה" - שערי ערי יהודה נכרתו ונשמדו להתדמות לשחרות הארץ והוא ענין מליצה לומר שהיה צער בעולם על מניעת הגשמים

"אבלה יהודה" - עם יהודה תאבל

מצודת ציון

"אומללו" - ענין כריתה כמו כי אומלל אני (תהלים ו)

"קדרו" - ענין שחרות וחושך כמו שמש וירח קדרו (יואל ב)

"וצוחת" - מלשון צוחה וצעקה