מצודות על ירמיהו יד יח

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"והנה תחלואי רעב" - שוכבים חולים מעקת הרעבון

"כי גם נביא" - ר"ל ובדין הוא כי עשו הרע כי גם נביא השקר וכהן הבעל סבבו מעיר אל עיר לנבאות לעם ולא ידעו מה מדבר ה' כי נבאו בשקר

"והנה חללי חרב" - והנה מושלכים חללי חרב

מצודת ציון

"חללי" - הרוגים

"תחלואי" - מלשון חולי

"סחרו" - ענין סבוב ועל שם זה נקרא התגר בשם סוחר כי מסבב אחר הסחורה לקנותה