מצודות על ירמיהו יד טז

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"המה" - הם יהיו מושלכים ונשיהם וגו'

"והפכתי" - אשלם להם גמול רעתם

"מפני הרעב" - אשר ימותו מפני הרעב והחרב

"ואין מקבר" - כי ירבו מאד ולא יספיקו לקברם