מצודות על ירמיהו יד א

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"על דברי" - על ענין מניעת הגשמים

מצודת ציון

"על דברי" - על ענין וכן על דבר פעור (במדבר כה)

"הבצרות" - ענין מניעה כמו לא יבצר מהם (בראשית יא)ור"ל מניעת הגשמים וכן בשנת בצורת (לקמן יז)