מצודות על ירמיהו יד ה

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"אילת בשדה" - נקבת האיל אשר בשדה כשילדה הולד עזבה אותו והלכה לה כי לא היה דשא למאכלה ולזה הלכה מולדה לבקש מרעה בארץ אחרת

מצודת ציון

"ופראים" - הוא חמור הבר

"שפים" - מקומות גבוהות

"שאפו" - ענין ההמשכה אל בית הבליעה וכן שאפה רוח (לעיל ב)

"רוח" - האויר

"כתנים" - מין נחש