מצודות על ירמיהו יד טו

<< מצודות על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"יתמו" - יכלו מן העולם

"לכן וגו'" - הואיל והנביאים מתנבאים מאחת מאלה

מצודת ציון

"יתמו" - יכלו כמו תם הכסף (בראשית מז)