מ"ג ירמיהו יד טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והעם אשר המה נבאים להם יהיו משלכים בחצות ירושלם מפני הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את רעתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָעָם אֲשֶׁר הֵמָּה נִבְּאִים לָהֶם יִהְיוּ מֻשְׁלָכִים בְּחֻצוֹת יְרוּשָׁלַ‍ִם מִפְּנֵי הָרָעָב וְהַחֶרֶב וְאֵין מְקַבֵּר לָהֵמָּה הֵמָּה נְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וּבְנֹתֵיהֶם וְשָׁפַכְתִּי עֲלֵיהֶם אֶת רָעָתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָעָ֣ם אֲשֶׁר־הֵ֣מָּה נִבְּאִ֣ים לָהֶ֡ם יִהְי֣וּ מֻשְׁלָכִים֩ בְּחֻצ֨וֹת יְרוּשָׁלַ֜͏ִם מִפְּנֵ֣י ׀ הָרָעָ֣ב וְהַחֶ֗רֶב וְאֵ֤ין מְקַבֵּר֙ לָהֵ֔מָּה הֵ֣מָּה נְשֵׁיהֶ֔ם וּבְנֵיהֶ֖ם וּבְנֹתֵיהֶ֑ם וְשָׁפַכְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם אֶת־רָעָתָֽם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והעם" הם ג"כ יקבלו עונש על שהאמינו לדברי נביאי השקר, "והיו מושלכים מפני הרעב והחרב", לענין מה שיתמו הקדים חרב לרעב, כי מיתת הרעב קשה ממיתת החרב כמ"ש טובים היו חללי חרב מחללי רעב), ולענין מה שיושלכו בלא קבורה הקדים רעב לחרב, שר"ל שע"י שעם הרעב יהיה חרב אויב לא יניח אותם לקבור מתיהם, "ושפכתי עליהם את רעתם", ר"ל שכבר נתמלא המדה ואשפוך אותה על העם, שרעתם עצמם תעניש אותם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"המה" - הם יהיו מושלכים ונשיהם וגו'

"והפכתי" - אשלם להם גמול רעתם

"מפני הרעב" - אשר ימותו מפני הרעב והחרב

"ואין מקבר" - כי ירבו מאד ולא יספיקו לקברם