ירושלמי ראש השנה

מסכת ראש השנה

לפי הלכות

הטקסט בספר זה הושלם
לפי דפים
מסכת ראש השנה ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי