ירושלמי ראש השנה ד ה

<< | ירושלמי · מסכת ראש השנה · פרק ד · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

משנה אמר ר' יהושע בן קרחה ועוד זו התקין רבי יוחנן בן זכיי שאפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד:

הלכה ה גמראעריכה

גמרא כיני מתני' למקום הוועד של חודש: