ירושלמי ביצה

(הופנה מהדף ירושלמי מסכת ביצה)

מסכת ביצה

לפי הלכות

מסכת ביצה ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי