התורה והמצוה על שמות יב מט


פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות יב מט:

ק. תורה אחת זה מלמד על כל מצות שבתורה, וכן אמר בספרי בהעלותך ( בהעלותך ל ) ואני הארכתי בפרט זה ובארתיו בכל פרטיו בספר התורה והמצווה ויקרא ( ויקרא קצא ) עיי"ש.קיצור דרך: mlbim-jm-12-49