פתיחת התפריט הראשי

התורה והמצוה על שמות יב מז


פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות יב מז:

צו. כל עדת ישראל יעשו אותו . מלמד שפסח אינו צריך ליקח למשפחות .וכן תרגם יונתן כל כנשתא דישראל מתערבין דין עם דין גניסא עם גניסא אחרי למעבד יתיה.קיצור דרך: mlbim-jm-12-47