ש"ך על יורה דעה שמז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) מי שמת כו'. עיין מזה בא"ח סי' תקמ"ז סעיף ג' ודין מחשיכין על התחום בשבת להביא צרכי המת כתוב בא"ח סי' ש"ו ס"ג ודין עובד כוכבים שעשה קבר והביא חלילין בשבת נתבאר שס סי' שכ"ה סעיף י"ד ט"ו ע"ש:


סעיף בעריכה

(ב) נ"ל כו'. וכ' העט"ז ואנו נוהגין להזכיר אפילו פעם הראשון אפילו בתוך הרגל: