שולחן ערוך יורה דעה שמז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מי שבאה לו שמועה בתוך שלשים יום קודם הרגל -- נראה לי שמותר לספדו אף על פי שהיא רחוקה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) נ"ל כו'. וכ' העט"ז ואנו נוהגין להזכיר אפילו פעם הראשון אפילו בתוך הרגל:באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש