שולחן ערוך אורח חיים תרס

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תרס | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

סדר היקף הבימה
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

נוהגים להעלות ספר תורה על (הבימה) ולהקיפה פעם אחד בכל יום, ובשביעי מקיפים אותה שבעה פעמים זכר למקדש

הגה: ומוציאים שבעה ספרי תורה על הבימה ביום שביעי (מהרי"ל) ויש מקומות מוציאים כל ספרי תורה שבהיכל (מנהגים) (והכי נוהגין במדינות אלו),

שהיו מקיפים את המזבח. וההקפות לצד ימין. (ובשבת אין מקיפים) (טור) (ואין מוציאין ספר תורה על הבימה):

סעיף בעריכה

נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב:

הגה: ויש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף וכן נוהגין (טור בשם רש"י ור"ן פרק לולב). וביום השביעי נוטלין הערבה עם הלולב להקיף (בית יוסף). מי שאירע לו אבל בחג אינו מקיף וכן אבל כל י"ב חודש על אביו ואמו (כל בו) וכן נהגו:

סעיף געריכה

יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת, ולא נהגו כן: