שולחן ערוך אורח חיים תרס ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת, ולא נהגו כן:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(י) שאין אומרים הושענא בשבת — טעמם מפני התינוקות שישמעו שאומרים בשבת כמו בחול וילכו גם ליטול לולב. ולא נהגו כן דכיון שאין מקיפין בשבת מתברר להם במה שאין מקיפין:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן