שולחן ערוך אורח חיים תרסא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תרסא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

בליל יום טוב שני אומר שהחיינו לפני ברכת לישב בסוכה
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

בליל יום טוב שני אומר קידוש וזמן אחריו מיד ואחר כך ברכת סוכה. (זו דעת הרא"ש וכן ראוי לנהוג):