פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בליל יום טוב שני אומר קידוש וזמן אחריו מיד ואחר כך ברכת סוכה. (זו דעת הרא"ש וכן ראוי לנהוג):