שולחן ערוך אורח חיים תרכא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תרכא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

סדר קריאת התורה ומילה ביום כיפור
ובו ששה סעיפים:
אבגדהו

סעיף אעריכה

מוציאין שני ספרים בראשון קורים ששה בפרשת אחרי מות עד "ויעש כאשר צוה ה'" ואם חל בשבת קורים שבעה ומפטיר קורא בשני בפנחס ובעשור לחודש ומפטיר בישעיה "ואמר סלו סלו פנו דרך" עד "כי פי ה' דבר":

סעיף בעריכה

מילה ביום הכיפורים מלין בין יוצר למוסף אחר קריאת התורה. ולאחר המילה אומרים אשרי.     (והמנהג למול אחר אשרי) (מנהגים).

ואם הוא במקום שצריך לצאת מבית הכנסת אין מלין עד אחר חזרת ספר תורה וחוזרים ואומרים קדיש:

סעיף געריכה

מברכין על המילה בלא כוס.    (ויש אומרים דמברכין בכוס ונותנין לתינוק הנימול וכן נוהגין):

סעיף דעריכה

במוסף אומר שליח ציבור סדר עבודה:

הגה: ונוהגין ליפול על פניהם כשאומרים והכהנים והעם גם בעלינו לשבח אבל שליח ציבור אסור לעקור ממקומו בשעת התפלה כדי ליפול על פניו ויש למחות ביד העושים כן:

סעיף העריכה

סדר הוידוי חטאתי עויתי פשעתי:

סעיף ועריכה

נהגו לידור צדקות ביום הכיפורים בעד המתים:

(ומזכירין נשמותיהם, דהמתים גם כן יש להם כפרה ביום הכיפורים) (מרדכי):