שולחן ערוך אורח חיים נא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן נא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני תפלה מן ברוך שאמר עד ישתבח
ובו תשעה סעיפים:
אבגדהוזחט

סעיף א עריכה

אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דזמרה וישתבח לאחריהם:

סעיף ב עריכה

אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים החזן עונה אחריו אמן:

סעיף ג עריכה

אחר ישתבח יכול לענות אמן אחר ברכת עצמו (ועיין לקמן סימן רט"ו):

סעיף ד עריכה

צריך ליזהר מלהפסיק בדבור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף שמונה עשרה.

ואפילו לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבח (בית יוסף בשם כל בו) (ועיין לקמן סימן נ"ג נ"ד):

סעיף ה עריכה

בין המזמורים האלו שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם ובאמצע המזמור שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד:

סעיף ו עריכה

צריך להפסיק בין אלילים ובין וה' שמים עשה:

סעיף ז עריכה

צריך לכוין בפסוק פותח את ידך ואם לא כיון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת.

הגה: ואומרים פסוק ואנחנו נברך יה אחר תהלה לדוד (טור וכל בו), וכופלין פסוק כל הנשמה תהלל יה לפי שהוא סוף פסוקי דזמרה (טור), וכן פסוק ה' ימלוך לעולם ועד (אבודרהם). כשמגיע לועתה ה' אלהינו מודים אנחנו לך או לפסוק וכל קומה לפניך תשתחוה אין לשחות ולהשתחות שם כדלקמן סימן קי"ג (הר"י סוף פרק אין עומדין ורבינו ירוחם נתיב א'). ונהגו לעמוד כשאומרים ברוך שאמר ויברך דויד וישתבח:

סעיף ח עריכה

אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת:

סעיף ט עריכה

מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה.

הגה: ואין אומרים מזמור לתודה בשבת ויום טוב (טור) או בימי פסח שאין תודה קריבה בהם משום חמץ ולא בערב פסח ועיין לקמן סימן תכ"ט ולא בערב יום כפור ועיין לקמן סימן תר"ד וכן נהגו במדינות אלו (מנהגים):