רש"י על שמואל ב יט ה

| רש"י על שמואל בפרק י"ט • פסוק ה' |
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לאט את פניו" - (תרגום) כריך ית אפוהי כמשפט האבלים

"לאט" - כמו (מלכים-א יט יג) וילט פניו באדרתו (שמואל-א כא י) הנה היא לוטה בשמלה