רש"י על שמואל ב יט לב

| רש"י על שמואל בפרק י"ט • פסוק ל"ב | >>
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לשלחו" - ללותו